Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKVE2008 VE6 Liikevenäjän rakenteet II 3 op
Vastuuhenkilö
Valentina Lehtonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee yritystoimintaan liittyvää perusterminologia ja kykenee toimimaan keskeisissä liike- elämän tilanteissä.

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan venäjän kielen keskeisiä rakenteita liike-elämän sanastolla. Opitaan uutta sanastoa ja tehdään runsaasti suullisia harjoituksia. Teemana ovat: ääntäminen, verbit (aspektit, aikamuodot), imperatiivi, konditionaali, liikeverbit, partisiipit, gerundit, lukusanat, pronominit. Harjoitellaan liike- elämän tilanteita: esittäytyminen, työpaikasta ja ammatista kertominen, yrityksestä kertominen, näyttelyt, vieraiden vastaanotto ja yrityksessä vieraileminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely 53 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • venäjäksi
Kirjallinen tentti
  • venäjäksi
Osallistuminen opetukseen
  • venäjäksi

Suulliset ja kirjalliset harjoitustyöt.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk. Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2017-2018.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. VE6 Liikevenäjän rakenteet II (opetusmoniste), Valentina Lehtonen
2. SALENIUS P.; LEHMUSKALLIO A., Biznes – grammatika (liikevenäjän kielioppi- ja harjoituskirja), Edita Publishing, Helsinki 2009 (Kpl. 3-9)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos

Tulevat tentit

18.12.2019
14.2.2020
13.5.2020

Avoimet kurssi-ilmoittautumiset

7.10.2019 - 20.10.2019
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet