Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KKVE2009 VE8 Kirjallinen liikeviestintä 3 ECTS
Vastuuhenkilö
Valentina Lehtonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
Edeltävät opinnot
VE4 ja VE6

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2-C1

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia lukemaan ja laatimaan venäjänkielisiä asiakirjoja opettajan ohjauksella.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi mm. seuraavia asiakirjoja: myyntikirje, tarjouspyyntö, tarjous, tilaus, tilausvahvistus, reklamaatio, kutsu, matkaohjelma, onnittelu ja kiitoskirje.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 57 t 0 t

Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2017-2018.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • venäjäksi
Osallistuminen opetukseen
  • venäjäksi
Kirjallinen tentti
  • venäjäksi

Käännöstyöt, kirjallinen työ sekä jatkuva arviointi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan jakamaa materiaalia

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turku School of Economics
Department of Marketing and International Business
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Marketing and International Business
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Economic Sociology
Business Japanese
Business Chinese
Finnish Study Modules
Multilingual Business Communication