Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKVE2009 VE8 Kirjallinen liikeviestintä 3 op
Vastuuhenkilö
Valentina Lehtonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
Edeltävät opinnot
VE4 ja VE6

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2-C1

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia lukemaan ja laatimaan venäjänkielisiä asiakirjoja opettajan ohjauksella.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi mm. seuraavia asiakirjoja: myyntikirje, tarjouspyyntö, tarjous, tilaus, tilausvahvistus, reklamaatio, kutsu, matkaohjelma, onnittelu ja kiitoskirje.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 57 t 0 t

Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2017-2018.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • venäjäksi
Osallistuminen opetukseen
  • venäjäksi
Kirjallinen tentti
  • venäjäksi

Käännöstyöt, kirjallinen työ sekä jatkuva arviointi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan jakamaa materiaalia

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet