Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSV1007 SV1 Talouselämän viestinnän perusteet 3 op
Vastuuhenkilö
Riitta Koskimies ja Ville Virsu
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee viestinnän merkityksen ja tavoitteet talous- ja yrityselämässä. Hän osaa havainnoida, analysoida ja kehittää omaa vuorovaikutustaan ja työyhteisöjen viestintää. Hän osaa tuottaa kohderyhmän ja tilanteen huomioon ottavaa, sisällöltään tiivistä ja sujuvaa tekstiä ja pitää motivoivia ja informoivia esityksiä. Lisäksi hän osaa valmistautua neuvotteluihin sekä toimia win-win-periaatteen ja erilaisten strategioiden mukaan ja antaa rakentavaa palautetta.

Sisältö

Kurssin ohjelmaan kuuluu vuorovaikutus-, teksti- ja esiintymisharjoituksia sekä palautteen antamista. Harjoitusmuotoina on presentaation pitäminen, mediahaastattelu, myyntineuvottelu, muutosviestintäcase, vaikuttava yleisöpuhe sekä tiedotteen, muistion ja hakemuksen laatiminen.
Yksi ryhmä on suunnattu esiintymistä jännittäville.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 57 t 0 t

Ryhmät 1-18 I-II, III-IV. (Yksi jännittäjien ryhmä I-II). Ryhmiin valitaan opintojen edistymisen mukaan (ei siis ilmoittautumisaikajärjestyksessä). Paikan ryhmässä voi varmistaa vain tulemalla paikalle 1. kerralla. Mikäli opiskelija ottaa kurssipaikan vastaan, mutta keskeyttää kurssin muuten kuin erityisen painavista syistä, hän on kurssin seuraavan kerran alkaessa automaattisesti viimeisellä sijalla. Paikkaa vaille jääneiden kannattaa tulla ensimmäiselle tunnille, sillä usein kaikki valituksi tulleet eivät kuitenkaan aloita kurssia. 80 %:n läsnäolovelvollisuus.

Jännittäjäryhmään erillinen haku, lisätiedot aineen intranetsivulla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Hyde-puhe. Vertaisarviointi, jossa otetaan huomioon kiinnostavuus, suostuttelu ja argumentointi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk sl tai kl

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin verkkomateriaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet