Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
TK083030 TKMS7 Monimuuttujamenetelmien perusteet 3 ECTS
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Vastuuhenkilö
Janne Engblom
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan TKMY3.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille perusvalmiudet kvantitatiivisen analyysin, erityisesti useita muuttujia sisältävien tilastollisten mallien, käyttämiseen liiketaloustieteellisessä tutkimuksessa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Kurssilla käsitellään keskeisimpiä tilastollisia monimuuttujamenetelmiä ja niiden soveltamista SPSS-ohjelmistoa käyttäen. Opetettavat menetelmät: Faktorianalyysi, regressioanalyysi, varianssianalyysi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Harjoitukset 6 t 0 t

Luennot 15 t ja harjoitukset 6 t (ryhmät 1-7).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Osallistuminen harjoituksiin, harjoitustyö ja kirjallinen kuulustelu.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics, 4. ed., Sage Publications Ltd, Field, Andy (2013), 9781446249185
2. Kurssimoniste ja luennoilla jaettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Accounting and Finance
Valinnaiset opinnot (Quantitative Methods in Management)
Department of Marketing and International Business
Valinnaiset opinnot (Operations and Supply Chain Management)
Department of Marketing and International Business
Pakolliset opinnot (Economic Geography)
Department of Marketing and International Business
Department of Accounting and Finance
Department of Accounting and Finance
Department of Accounting and Finance
Department of Accounting and Finance
Valinnaiset opintojaksot (Accounting and Finance)
Department of Accounting and Finance
Valinnaiset opinnot (Quantitative Methods in Management)
Department of Accounting and Finance
Department of Accounting and Finance
Department of Marketing and International Business
Toimitusketjujen johtamisen syventävät opintojaksot (Operations and Supply Chain Management)
Department of Marketing and International Business
Department of Management and Entrepreneurship
Department of Accounting and Finance
Department of Accounting and Finance
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Accounting and Finance
Accounting and Finance
Quantitative Methods in Management
Business Law