Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITAL0019 Kirjallinen ja suullinen viestintä I ja fonetiikka, P 5 op
Vastuutaho
Italia
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori ja yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Ennen III ja IV periodia suositellaan Fonetiikan perusteet -kurssin suorittamista.

Osaamistavoitteet

Kyky tuottaa kieliopillisesti hyväksyttävää ja viestintätilanteeseen tyylillisesti soveltuvaa kirjallista ja suullista kieltä. Italian standardiääntämyksen omaksuminen.

Sisältö

Italian yhteiskuntaa ja kulttuuria käsittelevän kurssin aiheiden kirjallinen ja suullinen työstäminen (5 kirjallista harjoitustyötä; 1 suullinen alustus). Tutustuminen italian yleiskielen foneemeihin ja prosodiikkaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 56 t 0 t
Itsenäinen työskentely 74 t 0 t

Opetuskieli

italia, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • italiaksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • italiaksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Lisäksi ääntämiskoe.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset