Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITAL0020 Historia, yhteiskunta ja kulttuuri I, P 5 op
Vastuutaho
Italia
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori tai tuntiopettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Kyky ymmärtää italialaisen yhteiskunnan rakenteita ja kehitystä sekä italialaisen kulttuurin eri ilmenemismuotoja. Kyky hahmottaa Italian eri alueiden välisiä sosiaalis-taloudellisia ja kulttuurisia eroja sekä Italian rooli Euroopan ja maailman historiassa.

Sisältö

Italian historia Wienin kongressista nykypäivään. Tutustuminen Italian maantieteeseen ja kulttuurielämään.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 56 t 0 t
Itsenäinen työskentely 74 t 0 t

Opetuskieli

italia

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • italiaksi
Kirjallinen tentti
  • italiaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Suositellaan suoritettavaksi samaan aikaan Kirjallinen ja suullinen viestintä, fonetiikka I -kurssin (periodit I ja II) kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset