Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KREI0926 A2.2 Kreikan kielen historia 3 op
Vastuutaho
Kreikkalainen filologia
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Jaana Vaahtera
Edeltävät opinnot
P1.

Osaamistavoitteet

Kreikan kielen historian tuntemus. Kyky tunnistaa eri ilmiöitä tekstistä sekä antaa niistä esimerkkejä. Asiaankuuluvan terminologian tuntemus.

Sisältö

Kreikan kielen historialliset vaiheet.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely tai luento.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Mikäli kohta suoritetaan itsenäisesti: G. Horrocks, Greek. A History of the Language and Its Speakers s. 1-272 (2. painos 2010).

Lisätietoja

Kreikan kielen historia suoritetaan pääsääntöisesti itsenäisesti mutta ohjatusti kevätlukukaudella. Opiskelijat tutustuvat itsenäisesti materiaaleihin ja palauttavat määrätyssä aikataulussa materiaaleihin perustuvia tehtäviä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset