Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KREI0894 T2.1 Hellenistisen ja roomalaisajan proosaa 1 3 op
Vastuutaho
Kreikkalainen filologia
Vastuuhenkilö
Professori Jyri Vaahtera.

Osaamistavoitteet

Kyky apuneuvojen avulla ymmärtää, kääntää ja analysoida kielellisesti ja asiasisällöllisesti kreikankielistä hellenistisen ja roomalaisajan proosatekstiä.

Sisältö

Hellenistisen ja roomalaisajan proosatekstiä.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely tai luento.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Suorituskieli suomi/ruotsi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Suositeltavia tekstejä Polybios, Diodorus Siculus, Dion Prusalainen, Lukianos, Plutarkhos, Josefus, Filon, kirkkoisät.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
T2 Hellenistisen ja roomalaisajan proosaa (Kreikkalainen filologia)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset