Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUHI2001 P6. Antiikin kulttuurihistoria 5 op
Vastuutaho
Kulttuurihistoria
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Meri Heinonen

Osaamistavoitteet

Opintojakson myötä opiskelijan ymmärrys ja tiedot antiikin kulttuurihistoriasta täsmentyvät. Aikakauteen perehtymällä hän saa kuvan antiikista kulttuurihistoriallisena epookkina ja ymmärtää länsimaisen kulttuurin monelta osin pohjautuvan antiikkiin. Opiskelija oppii tarkastelemaan mennyttä aikakautta toisena ja erilaisena, mutta ymmärtää kulttuurin sisältävän myös hitaita muutoksia ja jatkuvuuksia.

Sisältö

Opintojakson aikana syvennytään antiikin kulttuurin eri osa-alueisiin kulttuurihistorian näkökulmasta.

Toteutustavat

kirjatentti, luento-opetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

kirjatentti tai essee

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:

King, Helen: Hippocrates' Woman. Reading the Female Body in Ancient Greece. 1998.
Toner, Jerry: Popular Culture in Ancient Rome. 2009.
Kahlos, Maijastiina: Rooman viimeiset päivät. Otava 2016.

 


 

Lisätietoja

Tentti suoritetaan historian tenttipäivänä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT, KLASSILLINEN ARKEOLOGIA (Klassillinen arkeologia)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies