Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KLAR1011 A2.2 Antiikintutkimuksen lähteitä 2–5 op
Vastuutaho
Klassillinen arkeologia
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Jaana Vaahtera (klass. kielet).

Osaamistavoitteet

Jonkin antiikintutkimuksen alan ja sen lähteiden, niistä saadun tiedon ja niihin liittyvien ongelmien tuntemus.

Sisältö

Jokin antiikintutkimuksen ala konkreettisen lähdeaineiston valossa.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

M. Crawford (toim.); Sources for Ancient History (3 op); L. Keppie, Understanding Roman Inscriptions (2 op); I. Gallo, Greek and Latin Papyrology (2 op); R. Bagnall, Reading Papyri, Writing Ancient History (2 op); C. Howgego, Ancient History from Coins (2 op).

Lisätietoja

Piirtokirjoituksia (Keppie) ei voi tenttiä ennen latinan kielitaidon hankkimista, sillä tentissä edellytetään kykyä ymmärtää piirtokirjoitusten sisältö. Tässä kohdassa voi suorittaa päällekkäisyyksiä korvaaviksi opinnoiksi pisteitä myös enemmän kuin normaalisti vaadittavat 2-3 op.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A2 Antiikin tutkimus ja sen lähteet (Klassillinen arkeologia)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset