Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KLAR1021 A7 Opintomatka 5 op
Vastuutaho
Klassillinen arkeologia
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Jaana Vaahtera (klass. kielet).

Osaamistavoitteet

Antiikin Kreikan ja / tai Rooman materiaalisten muistomerkkien ja jäänteiden sekä niiden historiallisten vaiheiden ja kehityksen tuntemus. Kyky tuottaa annettuun aiheeseen liittyvä kirjallinen työ ja mahdollisesti esittää se sekä keskustella omasta ja muiden töistä seminaarissa.

Sisältö

Antiikin Kreikan ja / tai Rooman materiaaliset muistomerkit. Topografia ja muu aineellinen kultturi, kuten piirtokirjoitukset, veistokset, keramiikka ja arkkitehtuuri.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Suoritukseen voi sisältyä myös kirjallinen tentti mikäli opintomatkan järjestäjä sellaisen vaatii.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
tai hyväksytty / hylätty

Lisätietoja

Johdettu opintomatka antiikin maaperälle ja siihen liittyvä kirjallinen ja / tai suullinen työ (sekä mahdollisesti kirjallinen tentti) Arviointi hyväksytty/hylätty ellei opintomatkan järjestäjä anna arvostelun sisältävää todistusta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset