Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KLAR1030 A4 Kreikkalainen ja roomalainen taide 6 op
Vastuutaho
Klassillinen arkeologia
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Jaana Vaahtera (klass. kielet).

Osaamistavoitteet

Kreikkalaisen ja roomalaisen taiteen ja sen materiaalisten jäännösten tuntemus.

Sisältö

Kreikkalainen ja roomalainen taide.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

A Companion to Greek art (edd. Tyler Jo Smith & Dimitris Plantzos), s. 1-288 (3 op); Steven L. Tuck, History of Roman Art s. 1-300 (3 op).

Lisätietoja

Essee ja / tai kirjallinen tentti, yhteensä 6 op. Kirjatentissä voi suorittaa vain yllä kohdassa "Oppimateriaalit" mainitut kirjat, joista kumpikin on laajuudeltaan 3 op ja molempien kirjojen tenttiminen vastaa siis koko jaksoa. Suoritusvaihtoehtoina on toinen kirjoista ja 3 op laajuinen essee (jos kirja on Kreikan puolelta, essee on Rooman puolelta ja toisin päin) tai yksi 6 op laajuinen essee tai kaksi 3 op laajuista esseetä (tällöin pidetään huolta että sekä Kreikan että Rooman taide ovat mukana teemassa / teemoissa). Käytä esseissä jakson tenttikirjoja ja seuraavan kirjallisuuslistan kirjallisuutta mutta etsi myös muita lähteitä. Ennen esseen kirjoittamista aihe ja kirjallisuuslista on hyväksytettävä esseen vastaanottajalla, jolloin essee nimetään valitun näkökulman mukaan. Voit käyttää myös oheisia valmiita aiheita. Esseen laajuus 3 op suoritukseen on 12-15 sivua + kuvat. Kirjallisuus ja aiheita:
1) Keramiikan merkitys antiikin talouselämälle: K. Greene, The Archaeology of Roman Economy; K. Greene, Pottery and Early Commerce; D.P.S. Peacock, Pottery in the Roman World; D.P.S. Peacock: Pottery and Early Commerce: characterization and Trade in Roman and Later Ceramics; Excavations of the Athenian Agora, Picture Books (no. 6 Amphoras and Ancient Wine Trade ja no. 12 An Ancient Shopping Center, the Athenian Agora).
Lisäkirjallisuutta keramiikasta: J. Boardman, Athenian Red Figure Vases; Athenian Black Figure Vases; Early Greek Vase Painting; K. Greene, Roman Pottery; A.D. Trendall, Red Figure Vases of South Italy and Sicily.
2) Kreikkalaiset vaasimaalaukset yhteiskunnan, perhe-elämän ja uskonnon lähteinä: R.M. Cook, Greek Painted Pottery; G.M.A. Richter, A Handbook of Greek Art kpl 11 (Pottery and Vase Pain-ting); Excavations of the Athenian Agora, Picture Books (no. 1 Pots and Pans of Classical Athens ja no. 12 An Ancient Shopping Center, the Athenian Agora ja no. 13 Early Burials from the Agora Cemeteries); D.P.S. Peacock, Pottery in the Roman World.
3) Kreikkalaisten temppelien päätykolmioiden veistoskoristelu arkaaiselta klassiselle kaudelle: J. Boardman, Greek Sculpture: The Archaic Period; J.J. Pollitt, Art and Experience in Classical Greece; M. Robertson, A History of Greek Art 1-2; A. Stewart, Greek Sculpture: An Exploration.
4) Parthenonin päätykolmiot, metoopit ja friisit: J.D. Beazley - B. Ashmole, Greek Sculpture and Painting to the End of the Hellenistic Period; J.J. Pollitt, Art and Experience in Classical Greece; M. Robertson, A History of Greek Art 1-2; A. Stewart, Greek Sculpture: An Exploration.
5) Keisarilliseen perheeseen kuuluneiden naisten muotokuvat julio-klaudiaanisen dynastian aikana: J.D. Breckenridge, Roman Imperial Portraiture from Augustus to Gallienus, ANRW II.12.2, 477-512; W. Schindler, Römische Kaiser. Herrscherbild und Imperium; H. von Heintze, Roman Art; P. Zanker, Augustus und die Macht der Bilder; M. Henig, A Handbook of Roman Art.
6) Rooman riemukaarien reliefikoristelu: N. Hannestad, Roman Art and Imperial Policy; G. Koeppel, The Grand Pictorial Tradition of Roman Historical Representation during the Early Empire, ANRW II.12.1, 507-535; W. Schindler, Römische Kaiser. Herrscherbild und Imperium; H. von Heintze, Roman Art; P. Zanker, Augustus und die Macht der Bilder; M. Henig, A Handbook of Roman Art.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
AINEOPINNOT, KLASSILLINEN ARKEOLOGIA (Klassillinen arkeologia)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset