Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUHI2002 A5 Antiikin kulttuurihistoria II 6 op
Vastuutaho
Kulttuurihistoria
Vastuuhenkilö
Kulttuurihistorian yliopisto-opettaja Meri Heinonen

Osaamistavoitteet

Opintojakson myötä opiskelijan ymmärrys ja tiedot antiikin kulttuurihistoriasta syvenevät. Hän osaa muodostaa itselleen täsmällisen kuvan antiikin kulttuurihistorian jostakin temaattisesta kokonaisuudesta.

Sisältö

Opintojakson aikana syvennytään antiikin kulttuurin eri osa-alueisiin kulttuurihistorian näkökulmasta. Jakso painottaa elämänmuodon ja sukupuolen, ympäristön ja tapakulttuurin teemoja sekä Rooman historiaa.

Toteutustavat

luentokurssi, kirjatentti ja essee

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:

Dueck,  Daniela: Geography in Classical Antiquity. Key themes in ancient history. 2012.
Lyons, Deborah: Dangerous Gifts: Gender and Exchange in Ancient Greece. 2012.
O'Higgins, L.: Women and Humour in Classical Greece. 2007.
Campbell, Brian: Rivers and the Power of Ancient Rome. 2012.

Lisätietoja

Tentti suoritetaan historian tenttipäivänä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
AINEOPINNOT, KLASSILLINEN ARKEOLOGIA (Klassillinen arkeologia)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies