Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKI0786 P3. Romanian kielioppi ja rakenteet 6 op
Vastuutaho
Romanian kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
romanian kielen yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tuntemaan romanian kieliopin perusteet (morfologia).

Sisältö

Tutustuminen romanian kieliopin perusteisiin, sanaston rakenteeseen ja sananmuodostuksen periaatteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus

harjoituskurssi tai kirjatentti

Opetuskieli

romania

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • romaniaksi
Kirjallinen tentti
 • romaniaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • romaniaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

L. Pop, V. Moldovan, 1997. Gramatica limbii române, Grammaire du roumain, Romanian Grammar (opettajan ohjeiden mukaan) tai D. Bejan, 1996. Gramatica limbii române. Compendiu (valikoiden) tai I. Toma, 2001. Limba română contemporană. Privire generală tai V. Gutu-Romalo, 2000. Corectitudine si greseală. Limba română de azi (versiune nouă) (valikoiden).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset