Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKI0785 P4. Romanian kielitaidon syventäminen 5 op
Vastuutaho
Romanian kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
romanian kielen yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Romanian kielen suullisen ja kirjallisen kielitaidon syventäminen. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee romanian kielen kieliopin perusrakenteet.

Sisältö

Keskusteluharjoituksia ja harjoitustehtäviä niistä kieliopin seikoista, jotka opiskelija kokee ongelmallisiksi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset

työpaja

Opetuskieli

romania

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • romaniaksi
Kirjallinen tentti
  • romaniaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

L. Pop, Româna cu sau fără profesor, Echinox, Cluj, 2008.

D. Kohn, Puls, Manual de limba română pentru străini, Editura Polirom, Iaşi, 2009.

D. Cojocaru, You can speak Romanian. Manual de limba română pentru cei care chiar vor s-o înveţe, Editura Compania, Bucureşti, 2008.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset