Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKI0765 P5. Romanian kielen historia 3 op
Vastuutaho
Romanian kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
romanian kielen yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee romanian kielen ja sanaston historiallisen kehityksen ja hahmottaa kielen myös yhteiskunnallisena ilmiönä, joka vaihtelee ja muuttuu poliittisten ja yhteiskunnallisten olojen mukaan.

Sisältö

Tutustuminen romanian kielen ja sanaston syntyyn ja kehitykseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • romaniaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • romaniaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

F. Dimitrescu (ed.), 1978. Istoria limbii române (valikoiden)

tai

Al. Rosetti, 1978. Istoria limbii române

tai

Al. Niculescu, 1965. Individualitatea limbii române între limbile romanice. Contributii gramaticale (valikoiden)

tai

Al. Niculescu, 1981. Outline History of the Romanian Language (opettajan ohjeiden mukaan)

tai

M. Sala, 1999. Du latin au roumain

tai

M. Sala, 1998. De la latină la română (opettajan ohjeiden mukaan).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset