Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKI0782 P6. Romanian kulttuuri osana Eurooppaa I 6 op
Vastuutaho
Romanian kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
romanian kielen yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee tämän hetken romanialaista kulttuuri-, sosiaali- ja talouselämää sekä osaa hahmottaa niiden yhteyksiä eurooppalaisiin virtauksiin.

Sisältö

Tutustuminen Romanian kulttuurin erityispiirteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • romaniaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • romaniaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

V. Butură, 1978. Etnografia poporului român. Cultura materială, Cultura spirituală românească, 1992. (valikoiden)

tai

N. Constantinescu, 1996. Romanian Traditional Culture. An Introduction

tai

C. Crisan, V. Crãciun, 1969. La littérature roumaine dans le monde (opettajan ohjeiden mukaan)

tai

C. Ciopraga, 1981. The Personality of Romanian Literature (valikoiden)

tai

A. Marino, 1982. Littérature roumaine – littératures occidentales (valikoiden).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset