Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKI1297 P1 Kielen käyttö 6 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille)
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija on harjaantunut kaikilla kielenkäytön osa-alueilla niin, että hän tunnistaa, minkälaisissa seikoissa hän tarvitsee apua. Hänen sanavarastonsa on laajentunut huomattavasti, samoin hän osaa soveltaa oikeakielisyyskonventioita teksteissään, tunnistaa erilaisia tekstilajeja ja pystyy rohkeammin tuottamaan suullista suomea myös sisällöllisesti. Suullisessa ilmaisussa tavoitteena on, että jo hyvin suomea hallitseva oppija tulisi tietoiseksi sellaisista omaan ääntämykseensä liittyvistä seikoista, jotka saattavat haitata suomalaisen maallikon kykyä ymmärtää ei-ensikielisen suomenpuhujan puhetta.

Sisältö

Suomen kielen idiomaattiseen ilmaisuun ja eri alojen sanastoihin perehtyminen, suomen kielen oikeinkirjoituksen pääasiat, kielenkäyttö erilaisissa tilanteissa ja erityyppisistä aiheista keskusteleminen, tutustuminen eri tekstilajeihin. Ääntämis- ja lukuharjoituksia, pieniä esityksiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t
Harjoitukset 30 t 0 t

Luentoja ja harjoituksia periodeissa I-II yht. 32 t. Luennot ja harjoitukset jatkuvat periodissa III (14 t) ja periodissa IV (14 t).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Suullinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali


Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SUOMEN KIELI JA KULTTUURI (ULKOMAALAISILLE), PERUSOPINNOT (Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille))
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset