Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKI1359 P2 Suomen kielioppi I 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille)
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Peruskieliopin hallinta antaa mahdollisuuden melko korrektin tekstin luomiseen, jota suomalaiset maallikot pystyvät ymmärtämään muutamista virheistä huolimatta. Peruskieliopin tuntemus antaa myös työkalut tekstin korrektiudesta keskusteluun.

Sisältö

Monipuolinen perehtyminen suomen morfo- ja fonologiaan ja niihin liittyvään terminologiaan. Suomen kielen rektioiden harjoitteleminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 50 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Saadakseen perusopinnoista arvolauseen hyvät tiedot (tai erinomaiset tiedot) ja voidakseen siirtyä aineopintoihin opiskelijan on saatava kielioppikurssien (Suomen kielioppi I ja Suomen kielioppi II) arvosanojen keskiarvoksi vähintään 3/5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

White, Leila, Suomen kielioppia ulkomaalaisille, s. 12–237.
Jönsson-Korhola, Hannele - White, Leila, Tarkista tästä. Suomen sanojen rektioita suomea vieraana kielenä opiskeleville.

Lisätietoja

Poikkeustapauksissa kurssin voi suorittaa kirjatenttinä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SUOMEN KIELI JA KULTTUURI (ULKOMAALAISILLE), PERUSOPINNOT (Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille))
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset