Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKI1298 P4 Kielen kehitys ja variaatio 2 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille)
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja ja tuntiopettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Kielenoppijan ongelmana on usein se, että hän hallitsee vain yhden kielellisen rekisterin; suomalaisessa yhteiskunnassa taas käytetään hyvin paljon erilaisia kielirekistereitä, jotka poikkeavat huomattavasti yleiskielestä, jota opiskelijat pääasiassa opetusmateriaalista oppivat. Kurssin tavoitteena on antaa oppijalle laaja kuva ja ymmärrys kielen variaatiosta, jotta hän ei tuntisi niin usein joutuvansa suomen kieltä kuullessaan itselleen käsittämättömään ympäristöön.

Sisältö

Kielen historia ja kirjakielen kehityksen perusteet; kielen alueellinen, sosiaalinen ja tilanteinen vaihtelu.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Luennot ja harjoitukset 22 t. Harjoituksissa läsnäolopakko.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuutta luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SUOMEN KIELI JA KULTTUURI (ULKOMAALAISILLE), PERUSOPINNOT (Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille))
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset