Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKI1311 P5 Suomen kirjallisuus 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille)
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutuminen erityisesti akateemisella tasolla vaatii kirjallisuuden ja kirjallisuushistorian tuntemusta, jotta monet tekstit intertekstuaalisine viittauksineen tulevat ymmärrettäviksi. Kurssin lukutehtävät monine dialogiesimerkkeineen laajentavat erittäin paljon opiskelijoiden sanavarastoa ja monipuolistavat kielenkäyttöä.

Sisältö

Suomalainen kansanrunous, taidekirjallisuuden synty ja valtavirtaukset, tärkeimmät kirjailijat ja heidän tuotantonsa 1980-luvulle asti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Luennot ja harjoitukset 50 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää suullisen esitelmän pitämistä sekä suomalaiseen kaunokirjallisuuteen tutustumista opettajan ohjeiden mukaan.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuutta luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SUOMEN KIELI JA KULTTUURI (ULKOMAALAISILLE), PERUSOPINNOT (Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille))
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset