Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKI1312 P6 Suomi-tietous 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille)
Vastuuhenkilö
Tuntiopettaja ja yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Suomen historian, yhteiskunnan ja kulttuurin tuntemus helpottaa työelämässä selviämistä.

Sisältö

Suomen maantiede, väestöryhmät sekä hallinto- ja puoluejärjestelmä, naisen asema suomalaisessa yhteiskunnassa, Suomen kulttuurielämä ja uskontokunnat sekä muuta keskeistä tietoa Suomesta.

Toteutustavat

Englanninkieliset luennot ja suomenkieliset harjoitukset 26 t, englanninkieliset luennot voi korvata lukemalla suomenkielistä kirjallisuutta, josta sovittava erikseen luennoitsijan kanssa.

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää suullisen esitelmän pitämistä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuutta opettajan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SUOMEN KIELI JA KULTTUURI (ULKOMAALAISILLE), PERUSOPINNOT (Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille))
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset