Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKI1358 A1 Suullinen ilmaisu 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille)
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Valmiudet pitää erityyppisiä hiottuja suullisia esityksiä yleisön edessä sekä osallistua muodollisiin keskustelutilanteisiin ja käyttää niissä puheenvuoroja. Harjaantuneisuus tulkita eri kielenkäyttötapoja. Käytännön harjoitukset julkiseen esiintymiseen antavat tärkeitä valmiuksia suomalaiseen työelämään.

Sisältö

Suullisen ilmaisutaidon ja viestintätaitojen kehittäminen erilaisten harjoitusten avulla. Puheiden ja esitelmien pitäminen. Puheenvuorojen käytön harjoittelua mm. kokouksissa ja vanhempainilloissa. Opetustilanteen analysointi, väitteleminen ja kaunokirjallisten tekstien esittäminen. Erilaisten rekisterien käyttö ja ymmärtäminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 18 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SUOMEN KIELI JA KULTTUURI (ULKOMAALAISILLE), AINEOPINNOT (Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille))
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset