Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKI1317 A7 Nykykirjallisuus ja mediakulttuuri 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille)
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X X X X

Osaamistavoitteet

Nykykirjallisuuden tuntemus ja itsenäinen perehtyminen siihen on tärkeä osa suomalaisen yhteiskunnan akateemisiin ammatteihin kypsymistä. Tietämystä kirjastolaitoksesta, kustannustoiminnasta, kirjallisuuspalkinnoista ja uusimmista alan väitöskirjoista. Kurssin tavoitteena on omakohtainen tutustuminen julkisiin tiedotusvälineisiin ja niiden analysointi. Yhteiskunnallisen keskustelun ymmärtäminen on edellytys monipuoliseen osallistumiseen yhteiskunnan eri tasoilla.

Sisältö

Uuteen suomalaiseen kaunokirjallisuuteen tutustuminen, kirjallisuuden analysointi- ja esittelytehtävien tekeminen. Ajankohtaista tietoa kulttuurin ja yhteiskunnan eri alueilta, perehtymistä joukkoviestimien sanoman ymmärtämiseen ja tulkintaan.

Toteutustavat

Järjestetään seuraavan kerran lv. 2017 - 2018 (lv. 2016 - 2017 itsenäinen suoritusmahdollisuus).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuutta opettajan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää suomalaiseen kaunokirjallisuuteen tutustumista opettajan ohjeiden mukaan. Portfoliona kommentoitu leikekirja.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SUOMEN KIELI JA KULTTUURI (ULKOMAALAISILLE), AINEOPINNOT (Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille))
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset