Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKI1302 A8 Tieteellinen raportti ja essee 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille)
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on tieteellisen kirjoittamisen kurssilla opitun konkreettinen soveltaminen. Näin opitaan tekemään tutkimusta ja myös kirjoittamaan omasta tutkimuksesta tieteellisesti. Samalla luodaan myös pohjaa suomalaisiin maisteriohjelmiin pääsemiseksi.

Sisältö

Opiskelija kerää suppean suomen kieleen tai suomalaiseen kulttuuriin liittyvän aineiston ja analysoi sen sekä laatii tämän pohjalta 1-2 sivun tutkimusraportin. Kirjallisuuden ja laaditun raportin pohjalta kirjoitetaan 8-10 sivun mittainen tieteellinen essee, jonka tarkoituksena on perehdyttää Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijat tutkimuskirjallisuuden hyödyntämiseen ja omaan tutkimukseen pohjautuvan asiatekstin tuottamiseen. Opiskelija valitsee tutkimukseensa aihealueen ja sopii tutkimuksen toteuttamisesta ja käytettävästä kirjallisuudesta aihealueesta vastaavan opettajan kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Esseen lisäksi opiskelijan on laadittava tutkimusraportti opettajan ohjeiden mukaisesti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SUOMEN KIELI JA KULTTUURI (ULKOMAALAISILLE), AINEOPINNOT (Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille))
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset