Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
UNKI1237 Unkarin jatkokurssi 5 op
Vastuutaho
Unkarin kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kyky ymmärtää ja käyttää jokapäiväisiin tilanteisiin liittyviä unkarinkielisiä tekstejä sekä kääntää samantyyppisiä tekstejä suomesta unkariksi; unkarin peruskieliopin hallinta mukaan lukien lauseopin pääpiirteet

Sisältö

Unkarin kieliopin hallinnan syventäminen; unkarin lauseopin pääpiirteet eli lauseopin kategorioiden määrittely ja näiden kategorioiden käyttö; sanavaraston kartuttaminen; jokapäiväisten unkarinkielisten tekstien analysointi; synteesin muodostaminen hankituista tiedoista käytännön käännös- ja keskusteluharjoitusten avulla

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmäopetus
Ryhmätyöskentely
Harjoitukset

Yhteensä 52 h

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Varga, Judit: Gyere velem! 1995.

Lisätietoja

Kurssi on poikkeustapauksissa mahdollista suorittaa myös etäopintoina. Etäkurssista kiinnostuneiden on otettava yhteyttä unkarin lehtoriin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomalais-ugrilaisten kielten opintoja (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
P1. Kielitaito (Unkarin kieli ja kulttuuri)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset