Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGR1328 Saamen kieli 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee pohjoissaamen rakenteen ja kykenee kääntämään pohjoissaamenkielistä tekstiä sanakirjan avulla sekä tietää, minkälaisen kehityksen tulos saamen kieli on, millainen sen suhde suomen kieleen on ja millainen sen asema uralilaisessa kielikunnassa on.

Sisältö

Kurssiin sisältyy 30 opetustuntia kielioppia ja kielihistoriaa sekä 18 tuntia käännösharjoituksia saamesta suomeen.

Toteutustavat

Yhteensä 52 tuntia luentoja ja harjoituksia.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kotitentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Ei luennoida lukuvuonna 2017 - 2018.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomalais-ugrilaisten kielten opintoja (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset