Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGR Valinnaisia opintoja fennougristiikan alalta 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
Professori, opettaja

Osaamistavoitteet

Tentin suoritettuaan opiskelija on perehtynyt kielentutkimuksen metodiikan ongelmiin, esim. kielitypologiaan, kontaktilingvistiikkaan, vähemmistökielten problematiikkaan, ja ymmärtää, miten näitä teorioita voi kielentutkimuksessa hyödyntää.

Sisältö

Kootaan tarjonnan mukaan alan kursseista tai professorin kanssa sovittavasta kirjallisuudesta.

Toteutustavat

Luennot, harjoitukset ja/tai itsenäinen kirjallisuuden lukeminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Aineopintojen loppupuolella

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sovitaan opettajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Valinnaisia opintoja (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset