Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUMA0002 1.a Tieteellisen viestinnän syventävä kurssi, P 4 op
Vastuutaho
Suomen ja sen sukukielten maisteriohj.
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Hanna Jokela
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Tieteellisessä viestinnässä käytettävän kielen suullinen ja kirjallinen taito

Sisältö

Suomenkielisen kielitieteellisen diskurssin tuntemuksen syventäminen suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla, tarpeen mukaan osallistumista Suomen kielen ja kulttuurin aineopintojen kielitaitokursseihin

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kirjalliset työt, suullinen esitelmä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Jos kurssia ei järjestetä lukuvuoden aikana, sen voi korvata suorittamalla valinnaisia opintojaksoja Suomen kieli ja kulttuuri ulkomaalaisille -ohjelmasta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
1 Suomen kielen käytännön taito, P (Suomen ja sen sukukielten maisteriohj.)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset