Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUMA0004 1.c Kulttuuri ja yhteiskunta -essee, P 2 op
Vastuutaho
Suomen ja sen sukukielten maisteriohj.
Vastuuhenkilö
Professori Kirsti Siitonen 2016 - 2017, professori Sirkka Saarinen 2017 - 2018
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X
Edeltävät opinnot
Kulttuuri ja yhteiskunta -kokonaisuuteen (kohta 4) valitut opintojaksot

Osaamistavoitteet

Kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan välisten yhteyksien hahmottaminen

Sisältö

Opiskelija kirjoittaa esseen, jossa hän analysoi kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan välisiä suhteita sekä kytkee ne näkemyksellisesti maisteriopinnoissa hankkimiinsa tietoihin, valmiuksiin ja omaan kielenoppimisprosessiinsa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Essee, 8 - 10 s. erillisen ohjeen mukaan.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
1 Suomen kielen käytännön taito, P (Suomen ja sen sukukielten maisteriohj.)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset