Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
UNKI1471 Unkarin viestintäharjoituksia 5 op
Vastuutaho
Unkarin kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
lehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Taito puhua sujuvasti kurssin esitelmien aiheista ja osallistua aktiivisesti niitä koskevaan keskusteluun. Taito kirjoittaa n. 2 sivun pituisia kirjoitelmia käyttäen kulloisenkin aihepiirin sanastoa sekä aiheeseen sopivia lauserakenteita ilman suuria kielioppivirheitä.

Sisältö

Keskustelua lehtorin johdolla; esitelmiä kotona valmistelluista aiheista ja/tai tulkkaustehtäviä. Unkarin kielen kirjallisen ilmaisun harjoittelua: 10 unkarinkielistä kirjoitelmaa lehtorin antamista aiheista tai 5 kirjoitelmaa ja lehtorin antamia käännöstehtäviä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Opetuskieli

unkari

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A1. Kielitaito (Unkarin kieli ja kulttuuri)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset