Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
UNKI1472 Unkarin kielen kirjallinen viestintä 5 op
Vastuutaho
Unkarin kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
lehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kyky ymmärtää ja kääntää kurssilla läpikäydyt tekstit; kyky soveltaa kurssilla opittua vastaavien tuntemattomien tekstien käännöksessä. Kyky laatia unkarinkielistä asiatekstiä Unkarin kielen tai kulttuurin alalta ja keskustella siitä unkariksi.

Sisältö

Tutustuminen Unkarin kaunokirjallisuuden tyylilajeihin ja sanastoon; kaunokirjallisten ja asiatekstien kääntämisen harjoittelua unkarista suomeen ja suomesta unkariin. Unkarin kieleen ja kulttuuriin liittyvien kysymysten käsittelyä kirjallisesti sekä tieteellisen kirjoittamisen harjoittelua; kontrolloitu osallistuminen harjoituksiin, joihin kuuluu n. 5 sivun pituisen unkarinkielisen esitelmän laatiminen unkarin kielen tai Unkarin kulttuurin alalta ja sen lyhyt suullinen referointi; osallistuminen muita esitelmiä koskevaan keskusteluun.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset 0 t 12 t

Pääosin etäopetusta, muutama kontaktikerta.

Opetuskieli

unkari, suomi

Käännökset: suomi ja unkari.
Esitelmä ja keskustelu: unkari.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Unkarin kielen ja kulttuurin 2. tai 3. opiskeluvuosi; suositellaan suoritettavaksi aineopintojen loppuvaiheessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A1. Kielitaito (Unkarin kieli ja kulttuuri)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset