Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
UNKI1015 Unkarin sanasto 5 op
Vastuutaho
Unkarin kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
lehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Unkarin sanaston rakenteen tunteminen

Sisältö

Unkarin sanaston rakenne, sanaston alueellinen ja sosiaalinen vaihtelu, unkarin kirjakielen ja puhekielen vaihtelu, keskeisimpien erikoisalojen sanasto, uudissanat, sananmuodostus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

26 tuntia luentoa + kirjallisuus

Opetuskieli

unkari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • unkariksi
Kirjallinen tentti
 • unkariksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • unkariksi

Kirjatenttinä: sovi kirjallisuus lehtorin kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A2. Kielitieto (Unkarin kieli ja kulttuuri)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset