Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
UNKI1245 Unkarin kirjallisuus 5 op
Vastuutaho
Unkarin kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
lehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kyky analysoida itsenäisesti kurssilla käsitellyt tekstit; kyky sijoittaa analysoidut tekstit ja niiden kirjailijat Unkarin kirjallisuuden historiassa.

Sisältö

Perehtyminen Unkarin kirjallisuuteen runojen, novellien ja lyhyehköjen romaanipätkien analyysin avulla; vaihtoehtoisesti esseen laatiminen unkarinkielisen kaunokirjallisuuden pohjalta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t

Luennot tai itsenäinen työskentely.

Opetuskieli

unkari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • unkariksi

Suorituskieli pääsääntöisesti unkari; kirjallinen tentti, essee ja/tai luentopäiväkirja.

Suoritusvaihtoehto 1: 26 t. luentoa + kirjallisuus
Suoritusvaihtoehto 2: Kirjatentti, kirjallisuudesta sovittava lehtorin kanssa
Suoritusvaihtoehto 3 (vaihto-opiskelijoille): Englanninkielinen kirjatentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Unkarin kielen ja kulttuurin 2. tai 3. opiskeluvuosi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sovi kirjallisuudesta vastaavan opettajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A3. Unkarin maa- ja kulttuuritietous (Unkarin kieli ja kulttuuri)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset