Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VIKI1291 A2 Viron lauseoppi, P 3 op
Vastuutaho
Viron kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Professori, sl. 2016 yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Viron perusopinnot

Osaamistavoitteet

Tutustuminen viron lauseopin käsitteisiin ja erikoispiirteisiin erityisesti suomen kieleen verrattuna.

Sisältö

Viron lauseopin kuvaaminen, esimerkiksi lausetyypit, sijasyntaksi ja sanajärjestys.

Toteutustavat

Itsenäinen kirjallisuuden lukeminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tenttimahdollisuus erikseen ilmoitettavina Viron kielen ja kulttuurin laitostenttipäivinä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Erelt, Mati (toim.), Estonian: Typological studies III. Publications of the Department of Estonian of the University of Tartu 11. 1999. S. 7–46 (Erelt), 47–83 (Klaas) ja 97–127 (Metslang).
Huumo, Tuomas, Näkökulmia suomen ja viron sanajärjestyseroihin. – Sulkala, Helena & Laanekask, Heli (toim.), Lähivertailuja 8, Suomalais-virolainen kontrastiivinen seminaari Hailuodossa 7.–9.5.1994. Research reports from the Department of Finnish and Saami, University of Oulu 40. 1994. S. 21–39.
Metslang, Helle, Kielet ja kontrastit. – Virittäjä 1994, s. 203–226.
Pajusalu, Renate 2004: Viron üks ja kõik. – Virittäjä 2004, s. 2–23.
Remes, Hannu, Viron kielioppi. 1982. S. 240–277.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
VIRON KIELEN JA KULTTUURIN AINEOPINNOT (Viron kieli ja kulttuuri)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset