Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VIKI1295 A4 Viron kirjoituskurssi 2, P 5 op
Vastuutaho
Viron kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Pystyä kirjoittamaan vironkielisiä asiatekstejä, oppia viron ortografiaa.

Sisältö

Vironkielisten asiatekstien tuottaminen. Viron oikeinkirjoitustaitojen kehittäminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Verkkotyöskentely

Opetuskieli

viro

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • viroksi
Kirjallinen tentti
  • viroksi

Kirjalliset harjoitukset oppimisympäristö Moodlessa. Ennen harjoitusosiota viron ortografiaa käsittelevä tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Erelt, Mati - Erelt, Tiiu - Ross, Kristiina: Eesti keele käsiraamat 2002, s. 24 - 120 (Ortograafia-kappale). Kirja on luettavisaa myös verkossa osoitteessa http://www.eki.ee/books/ekk09/

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
VIRON KIELEN JA KULTTUURIN AINEOPINNOT (Viron kieli ja kulttuuri)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset