Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VIKI1293 A7 Viron sanasto, V 5 op
Vastuutaho
Viron kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Osaamistavoitteet

Tuntea viron sanaston muodostuminen ja kehitys sekä tyylierot ja leksikaaliset suhteet

Sisältö

Viron sanaston eri kerrostumat, eri sanastoryhmien tyylilliset erot ja leksikaaliset suhteet

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • viroksi

Kirjatenttinä Viron kielen ja kulttuurin laitostenteissä opetustiedoissa ilmoitettavina aikoina.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tenttiin luettava kirjallisuus (yht. n. 300 sivua):
1) Eesti keele käsiraamat. 2000: Kappaleet: Sõnaliigid : 121–149; Sõnamoodustus: 294–342
Saatavana sähköisesti osoitteessa http://www.eki.ee/books/ekk09/
2) Valdmets, Annika. 2011: Kahe eesti kirjakeele modaalpartikli arengust viimase sadakonna aasta jooksul. Keel ja Kirjandus 2011(10): 764–775. Saatavana sähköisesti osoitteessa http://keeljakirjandus.eki.ee/764-775.pdf
3) Rätsep, Huno 1969: Ühendverbide rektsioonistruktuuride iseärasustest eesti keeles. Emakeele Seltsi Aastaraamat (14-15): 59–77. Saatavana sähköisesti osoitteessa http://hunoratsep.ut.ee/wp-content/uploads/2012/11/yhendverbide_rektsioonistrktuuride_isearasustest_eesti_keeles.pdf
4) Hausenberg, Anu-Reet  2009: Kuhu lähed, eesti keel? Sõnavara muutumine jätkub. Keel ja kirjandus 2009 (4): 249–258. Saatavana sähköisesti osoitteessa http://keeljakirjandus.eki.ee/249-258.pdf
5) Närvänen, Mari 1992:  Viron adverbillisten yhdysverbien suomentaminen. Kielitieteellisiä tutkimuksia, Joensuun yliopisto, Humanistinen tiedekunta. N:o 25.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A7 Valinnaiset opinnot (Viron kieli ja kulttuuri)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset