Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VIKI1308 A7 Viron kieli kognitiivisen kielitieteen näkökulmasta, V 5 op
Vastuutaho
Viron kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kognitiivisen kielitieteen keskeiset menetelmät ja tietää, miten niitä on sovellettu viron kielen kuvaukseen. Opiskelijalla on käsitys siitä, millaisia kielenilmiöitä ja erityisesti viron kielen erityispiirteitä näillä metodeilla voidaan kuvata.

Sisältö

Tutustutaan kognitiivisen kielitieteen keskeiseen metodiikkaan sekä kognitiivisten mallien sovelluksiin viron kielen tutkimuksessa: kognitiivinen kielioppi, korpustutkimus, kieliopillistumisen tutkimus, metaforien tutkimus, käsitteistys ja tähän liittyvät kieliopilliset ilmiöt.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • viroksi

Kirjatentti Viron kielen ja kulttuurin laitostenteissä opetustiedoissa ilmoitettavina aikoina.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuutta yht. n. 400 sivua:
1) Veismann, Ann. 2009: Eesti keele kaas- ja määrsõnade semantika võimalusi. Dissertationes Linguisticae Universitatis Tartuensis 11. Tartu Ülikool. S. 10–85. Saatavana sähköisesti osoitteessa http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/10089/Veismannann.pdf?sequence=1
2) Klavan, Jane 2013: Evidence in linguistics: corpus-linguistic and experimental methods for studying grammatical synonymy. Dissertationes Linguisticae Universitatis Tartuensis 15. Tartu Ülikool. S. 18–98; 246–257.s. Saatavana sähköisesti osoitteessa http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/27865/klavan_jane.pdf?sequence=1
3) Tragel, Ilona ja Külli Habicht  2012: Grammaticalization of Estonian saama‘to get’. Linguistics 50–6, 1371–1412. Saatavana sähköisesti Turun yliopiston kirjastosta.
4) Ojutkangas, Krista 2001: Ruumiinosannimien kieliopillistuminen suomessa ja virossa. SKS. Sivut 13–35 sekä 83–192.
5) Õim, Katre 2006: Metafoor elu on teekond ebaõnne-väljendites. Emakeele Seltsi aastaraamat 52: 179 – 194. Saatavana sähköisesti osoitteessa http://www.emakeeleselts.ee/esa/ESA_52_pdf/Oim.pdf
6) Taremaa, Piia 2013: Fictive and actual motion in Estonian: Encoding space. SKY Journal of linguistics 26: 151–182. Saatavana sähköisesti osoitteessa http://www.linguistics.fi/julkaisut/SKY2013/Taremaa.pdf
7) Tragel, Ilona ja Ann Veismann 2008: Kuidas horisontaalne ja vertikaalne liikumissuund eesti keeles aspektiks kehastuvad? Keel ja kirjandus 2008 (7): 515–530. Saatavana sähköisesti osoitteessa http://keeljakirjandus.eki.ee/515-530.pdf
8) Vainik, Ene, Toomas Kirt ja Heili Orav 2010: Conceptual co-presence of motion and emotion in the Estonian terms of personality. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat 6: 348–368. Saatavana sähköisesti osoitteessa http://rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/aastaraamat/article/view/ERYa6.21/84

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A7 Valinnaiset opinnot (Viron kieli ja kulttuuri)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset