Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VIKI1309 A7 Suomi ja viro kontrastiivisen kielitieteen näkökulmasta, V 5 op
Vastuutaho
Viron kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kontrastiivisen kielitieteen tutkimusnäkökulman ja tietää, millaisia kontrastiivisia lähestymistapoja voidaan soveltaa kielentutkimuksen eri osa-alueilla. Opiskelija tietää, miten kontrastiivisen tutkimuksen metodiikkaa on sovellettu tuoreessa suomea ja viroa vertaavassa tutkimuksessa, ja hänen viron ja suomen kielisysteemien välisten erojen ymmärryksensä on syventynyt.

Sisältö

Perehdytään ajankohtaiseen suomea ja viroa vertailevaan kontrastiiviseen kielentutkimukseen sekä kontrastiivisen tutkimuksen metodiikkaan eri kielentutkimuksen osa-alueilla. Tutustutaan kontrastiivisen tutkimusnäkökulman tarjoamiin metodeihin ja näkökulmiin syntaksin, semantiikan, sananmuodostuksen, morfologian, tekstien, kielenoppimisen, kaksikielisyyden ja koodinvaihdon tutkimuksessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjatentti Viron kielen ja kulttuurin laitostentissä opetustiedoissa ilmoitettavina aikoina.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuutta yht. n. 400 sivua:
1) Jokela, Hanna: Nollapersoonalause suomessa ja virossa: Tutkimus kirjoitetun kielen aineistosta. Annales Universitas Turkuensis 334. Turku: Turun yliopisto. Sivut 11–182. Saatavilla sähköisesti osoitteessa https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/74763/AnnalesC334Jokela.pdf?sequence=1
2) Pirkko Muikku-Werner 2013: Vironkielisen tekstin ymmärtäminen suomen kielen pohjalta. Lähivertailuja 23: 210–237. Saatavilla sähköisesti osoitteessa http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/article/view/LV23.09/236
3) Maria Frick 2009: Suomi−viro-kaksikieliset yhdyssanat. Folia Uralistica Debreceniensia 16: 3–23. Saatavana sähköisesti osoitteessa http://www.mek.oszk.hu/08600/08658/08658.pdf
4) Minna Jaakola (2012): Displaying knowledge in journalistic texts: A contrastive analysis of an evidential particle in Estonian and Finnish. Lähivertailuja 22: 43–70. Saatavilla sähköisesti osoitteessa http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/article/view/LV22.02/191
5) Kristi Pällin ja Annekatrin kaivapalu 2012: Suomen mennä ja lähteä vertailussa: lähtökohtana vironkielinen suomenoppija. Lähivertailuja 22: 287–323. Saatavilla sähköisesti osoitteessa http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/article/view/LV22.10/199
6) Hannu Remes 2012: Suomen ja viron johdostyyppien suhteista. Lähivertailuja 22: 324–336. Saatavilla sähköisesti osoitteessa http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/article/view/LV22.11/200
7) Hanna-Ilona Härmävaara 2013: Kielten samankaltaisuus monikielisen suomalais-virolaisen vuorovaikutuksen resurssina. Lähivertailuja 23: 60–88. Saatavilla sähköisesti osoitteessa http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/article/view/LV23.03/230
8) Annekatrin Kaivapalu ja Pille Eslon 2011: Onko lähisukukielen vaikutus suomen ja viron omaksumiseen symmetristä? Korpuspohjaisen tutkimuksen tuloksia ja haasteita. Lähivertailuja 21: 132–153. Saatavilla sähköisesti osoitteessa http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/article/view/LV21.06/25
9) Maria Frick 2010: Suomi–viro-koodinvaihto Facebookissa. Lähivertailuja 20: 49–67. Saatavilla sähköisesti osoitteessa http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/article/view/LV20.02/32
10) Kasik, Reet 2010: Tähelepanekuid soome ja eesti keele liitnimisõnadest. Lähivertailuja 19: 9–21. Saatavilla sähköisesti osoitteessa http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/article/view/LV19.01/40
11) Mikone, Eve 2010: Huomioita viron ja suomen paikallissijojen käytön eroista. Lähivertailuja 19: 22–37. Saatavilla sähköisesti osoitteessa http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/article/view/LV19.02/41
12) Aronen, Juha-Matti ja Margit Kuusk 2010: Sanalla sanoen – ühe sõnaga? Lähivertailuja 19: 106 – 119. Saatavilla sähköisesti osoitteessa http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/article/view/LV19.07/46

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A7 Valinnaiset opinnot (Viron kieli ja kulttuuri)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset