Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VIKI1279 A7 Valinnaiset opinnot 2–5 op
Vastuutaho
Viron kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Viron kielen ja kulttuurin yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Perehtyä viron kielen ja/tai virolaisen kulttuurin osa-alueisiin

Sisältö

Viron kielen ja kulttuurin tai muiden oppiaineiden tarjonnan mukaan Viro-aiheisia valinnaiskursseja, erikseen sovittavia kirjatenttejä tai muita kirjallisia töitä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • viroksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • viroksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • viroksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Mahdollisista Viron kielen ja kulttuurin järjestämistä kursseista ilmoitetaan ao. lukukauden alussa, ks. www-sivut.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A7 Valinnaiset opinnot (Viron kieli ja kulttuuri)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset