Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGL2018 Introduction to Literary Studies 5 op
Vastuutaho
Englannin kieli
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvailla kirjallisuudentutkimuksen teorioiden taustoja ja tavoitteita sekä kertoa tenttikirjallisuuden perusteella, kuinka teoriaa voidaan soveltaa kaunokirjallisiin teksteihin.

Sisältö

Perehtyminen englanninkielisen kirjallisuudentutkimuksen teoriasuuntauksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Bennett Andrew & Royle Nicholas 2009. An Introduction to Literature Criticism and Theory. Vain 2009 editio! Harlow: Pearson. Eagleton Terry. 1996/2008. Literary Theory. Oxford: Blackwell.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A9. Optiot (Englannin kieli)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset