Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0469 P1. Pohjoismaisten kielten aloituskurssi 2 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Minna Sandelin
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on käsitys pohjoismaisten kielten opintojen tavoitteista, sisällöstä ja työskentelytavoista. Opiskelija tuntee opinnoissa tarvittavia keskeisiä tietolähteitä ja tietää pohjoismaisten kielten alaan keskeisesti liittyviä instituutioita ja tieteellisiä toimijoita. Opiskelija on tietoinen opintojen yhteydessä karttuvista ammatillisista ja yleisistä taidoista. Opiskelija osaa suunnitella opintonsa opinto-opasta ja muita apuvälineitä käyttämällä. Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opiskelija tutustuu pohjoismaisten kielten oppiaineeseen ja sen toimintaan.

Sisältö

Pohjoismaisten kielten opintojen rakenne ja sisältö, opintojen suunnittelu, sivuaineet, urasuunnittelu, opinnoissa tarvittavat TVT-taidot, oppiaineen tilaisuuksiin osallistuminen, kirjaston tiedonhakuopetus sekä harjoittelu- ja vaihto-opiskelumahdollisuudet. Tiedonhakutaidot, TVT-taidot, ryhmäytyminen.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Osallistumisoikeus opintojaksolle vain pääaineopiskelijoille ja sivuaineopiskelijoille

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi

Sivuaineopiskelijat suorittavat kurssin itsenäisesti tehtäväpaketin avulla.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

1. vuoden syksy ja 1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennolla jaettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT (Pohjoismaiset kielet)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset