Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0712 P2. Uttal och fonetik / Ääntäminen ja fonetiikka 3 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Minna Sandelin
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ruotsin kielen ääntämisperiaatteet ja pystyy soveltamaan niitä käytännössä. Opiskelija osaa puhua ja lukea suomenruotsalaisella ääntämyksellä ilman ymmärtämistä häiritseviä virheitä. Opiskelija osaa keskustella ja argumentoida ruotsiksi. Opiskelija tuntee keskeiset fonetiikan käsitteet.

Sisältö

Ruotsin fonetiikan pääpiirteet, IPA-merkistö, ääntämis- ja puheharjoituksia, suullinen viestintätaito, esiintymistaidot

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Osallistumisoikeus opintojaksolle vain pääaineopiskelijoille ja sivuaineopiskelijoille

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi

Kurssin lopussa suoritetaan ääntämiskoe.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennolla jaettava materiaali.

 

Lisätietoja

Opetuksen suunnitellut ajankohdat:
ryhmä 1 periodit I ja II
ryhmä 2 periodit I ja II
ryhmä 3 periodit III ja IV
ryhmä 4 periodit III ja IV
Syyslukukauden ryhmät on varattu ensisijaisesti pääaineopiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT (Pohjoismaiset kielet)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset