Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0713 P3. Textproduktion / Tekstin tuottaminen 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Eva Ingman, Minna Sandelin
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Suositellaan em. kurssien samanaikaista tai aiempaa suorittamista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kirjoittaa kielellisesti huoliteltua asiaproosaa ruotsiksi ja käyttää keskeisiä sanakirjoja ja muita kielen oppaita kirjoitustyössä. Opiskelija tuntee oppiaineen kirjoituskäytännön ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Opiskelija tuntee ruotsin kielen sanaston ominaispiirteitä. Opiskelija osaa tunnistaa ja korjata omia virheitään.

Sisältö

Prosessikirjoituksen periaatteet, kielenhuoltoa, tyyliseikkoja, virheanalyysi, sanasto, tieteellinen kirjoittaminen, kirjallinen viestintätaito

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus
Itsenäinen työskentely

.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Yksilöllinen palautekeskustelu kurssilla tehdyistä harjoitustöistä.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Talentum Pro -sanakirjat (suomi-ruotsi-suomi) (http://sanakirjat.talentum.fi)

Svenska skrivregler (2008)

Svensk ordbok utg. av Svenska Akademien (2009)

ja opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Lisätietoja

Opetuksen suunnitellut ajankohdat:
ryhmä 1 periodit I ja II (Eva Ingman)
ryhmä 2 periodit III ja IV (Minna Sandelin)
Syyslukukauden ryhmät on varattu ensisijaisesti pääaineopiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT (Pohjoismaiset kielet)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset