Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0715 P5. Modern svensk litteratur / Moderni ruotsalainen kirjallisuus 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Kaj Borg
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy lukemaan itsenäisesti nykyruotsiksi kirjoitettua kaunokirjallisuutta ja analysoimaan sitä keskeisin käsittein sisällöllisesti, kielellisesti ja tyylillisesti. Opiskelija osaa etsiä tietoa kirjailijoista ja tuntee joitakin keskeisiä ruotsalaisia kirjailijoita. Opiskelija tietää, milloin ja miksi ruotsin modernin kirjallisuuden katsotaan alkaneen ja tuntee sen keskeisiä piirteitä ja kehityssuuntia. Opiskelija osaa valmistella ja pitää suullisen kirja- ja kirjailijaesittelyn ja pystyy ilmaisemaan suullisesti ajatuksiaan lukemastaan kirjallisuudesta ruotsiksi.

Sisältö

Modernin kirjallisuuden käsite, kirjallisuusanalyysin perusteet, kirjallisuushistoriaa Strindbergistä nykyhetkeen, kaunokirjallisuuden lukemisen valmiudet, ruotsin suullisen ilmaisun harjoittaminen. Tiedonhankintataidot, parityöskentelytaidot, esiintymistaidot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus
Itsenäinen työskentely

Luento, kirjallisuuden lukeminen itsenäisesti, suullisen kirjallisuusesityksen valmistelu ja pitäminen, osallistuminen suullisiin kirja-analyyseihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Suullinen palaute opiskelijan kontaktiopetuksessa pitämästään kirjallisuusesitelmästä.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Viisi kaunokirjallista teosta, kurssilla jaettava materiaali,

Ohlsson, B. & Algulin, I. (5. painos, 2009): Litteraturens historia i Sverige,

Romberg, B. (1987 tai uudempi): Att läsa epik.

Lisätietoja

Kirjallisuusluettelo jaetaan ensimmäisellä luentokerralla.

Opetuksen suunnitellut ajankohdat:
ryhmä 1 periodit I ja II
ryhmä 2 periodit III ja IV
Syyslukukauden ryhmät on varattu ensisijaisesti pääaineopiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT (Pohjoismaiset kielet)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset