Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0716 P6. Realiaverkstad / Maantuntemus 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Eva Ingman
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee pääpiirteittäin keskeiset ruotsalaisen yhteiskunnan ja kulttuurielämän ilmiöt 1900- ja 2000-luvulla.
Opiskelija tuntee Suomen ja Ruotsin yhteisen historian vuoteen 1809 asti. Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee Suomen
ruotsinkieliset alueet ja suomenruotsalaisten historian. Opiskelija on tietoinen nykypäivän suomenruotsalaisesta kulttuurista ja
suomenruotsalaisuuteen liittyvistä yhteiskunnallisista kysymyksistä. Opiskelija osaa keskustella em. ilmiöistä ja perustella mielipiteensä.

Sisältö

Ruotsin historia, maantiede ja yhteiskuntajärjestelmä sekä sen ajankohtaiset kysymykset ja ongelmat.
Ruotsin 1900- ja 2000-luvun ilmiöt, ruotsinruotsalainen elämänmuoto, ruotsalainen kulttuuri.
Suomenruotsalaisen väestönosan historia, nykyolot, kulttuuri, suomenruotsalaisuus.
Ruotsin kielen asema nykypäivän Suomessa ja tulevaisuudessa.
Ruotsin suullisen ilmaisun harjoittaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi
Suullinen tentti
  • ruotsiksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Palautekeskustelu suullisen tentin yhteydessä.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Lisätietoja

Opetuksen suunnitellut ajankohdat:
ryhmä 1 periodit I ja II
ryhmä 2 periodit III ja IV

Syyslukukauden ryhmä on varattu ensisijaisesti pääaineopiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT (Pohjoismaiset kielet)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset