Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF1033 Språkhistoria / Kielihistoria 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Minna Sandelin
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ruotsin kielen historiallisen kehityksen pääpiirteet ja osaa kuvailla vanhempien aikakausien ruotsin ja nykyruotsin rakenteen suurimpia eroja. Opiskelijalla on käsitys kielen muutokseen vaikuttavista tekijöistä ja tietoa yhteiskunnallisista ilmiöistä, jotka kytkeytyvät kielen muutokseen. Opiskelija osaa analysoida ja lukea keskiajan ruotsinkielisiä tekstejä.

Sisältö

Pohjoismaisten kielten synty, kielen muutos ja sen syyt, ruotsin kielen historian ajanjaksot, kielen rakenteen kehitys, vieraat vaikutteet kieleen eri aikakausina, yleiskielen synty.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pettersson, G. (2005): Svenska språket under sjuhundra år

ja luennoilla jaettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
AINEOPINNOT (Pohjoismaiset kielet)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset