Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0583 Ord och text / Sanasto ja teksti 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Kaj Borg
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tuottaa kieliopillisesti ja tyylillisesti korrekteja ruotsinkielisiä tekstejä suomen- tai muunkielisten tekstien pohjalta. Opiskelija osaa soveltaa normatiivisen kieliopin sääntöjä kirjoittaessaan ruotsinkielisiä tekstejä ja tuntee joitakin keskeisiä ruotsin kielen oikeakielisyyskysymyksiä. Opiskelija pystyy kartuttamaan ruotsin kielen sanavarastoaan ja ratkaisemaan sanasto-ongelmiaan itsenäisesti keskeisimpien painettujen ja sähköisten lähteiden avulla. Opiskelija tuntee ruotsinkielisen asiaproosan ja tieteellisen tekstin tyypillisimpiä piirteitä. Opiskelija tunnistaa ja osaa ratkaista tavallisimpia suomen ja ruotsin välisiä kontrastiivisia ongelmia.

Sisältö

Normatiivisen kieliopin soveltaminen, käännösperiaatteita, oikeakielisyyskysymyksiä, kontrastiivisia kysymyksiä, sanavaraston laajentaminen ja siinä tarvittavien välineitten itsenäinen käyttö, ruotsinkielisen asiaproosan ja erityisesti tieteellisen tekstin piirteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Ryhmäopetus, itsenäisesti suoritettavat kirjalliset harjoitukset.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi

Suorituskielet ruotsi ja suomi. Kurssin arvosana määräytyy arvosteltavien kirjallisten töiden perusteella.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden syksy

1. vuoden kevät (pääaineopiskelijat)
2. vuoden syksy (sivuaineopiskelijat)

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Korp (http://spraakbanken.gu.se/korp )

Nationalencyklopedin (http://www.ne.se)

Talentum Pro -sanakirjat (suomi-ruotsi-suomi) (http://sanakirjat.talentum.fi)

Svenskt språkbruk. (2003 tai uudempi). Ordbok över konstruktioner och fraser. Utarbetad av Svenska språknämnden.

Lisätietoja

Opetuksen suunnitellut ajankohdat:
ryhmä 1 periodit I-II
ryhmä 2 periodit III-IV

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
AINEOPINNOT (Pohjoismaiset kielet)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset