Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0675 Danska i grannspråksperspektiv / Tanska lähisukukielenä 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Claus Madsen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tanskan kielen rakenteen ja sanaston pääpiirteet. Opiskelija ymmärtää kirjoitettua tanskan kieltä. Opiskelija tuntee tanskan fonetiikan erityispiirteet ja hänellä on siten valmius ymmärtää puhuttua tanskaa. Opiskelija tietää keskeisiä tanskalaisen kulttuurin edustajia.

Sisältö

Kontrastiivinen lähestymistapa (ruotsi-tanska), tanskan kielen rakenne ja sanasto, tanskan fonetiikka, kirjoitetun ja puhutun tanskan ymmärtämisen harjoittelua, tanskalainen kulttuuri.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi

Suorituskielet tanska ja ruotsi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Lisätietoja

Kurssi on pakollinen sivuaineopiskelijoille aineopinnoissa ja pääaineopiskelijoille syventävissä opinnoissa.
Opetuksen suunnitellut ajankohdat:
ryhmä 1 periodit I ja II
ryhmä 2 periodit III ja IV

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
AINEOPINNOT (Pohjoismaiset kielet)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opintojaksot (Pohjoismaiset kielet)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opinnot (Pohjoismaiset kielet)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opintojaksot (Pohjoismaiset kielet)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset